Disclaimer

Aansprakelijkheid

WijsjedeWeg.nl en elk van haar representatieven ontdoen zich van elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor elke uitgave, verlies, schade, kosten en schadevergoeding van derden die iemand kan oplopen als gevolg van het gebruik van deze website of door informatie die op enige manier en om welke reden dan ook niet accuraat of compleet is.

De op deze website getoonde informatie wordt door WijsjedeWeg.nl met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. WijsjedeWeg.nl verstrekt door middel van deze website louter informatie over haar diensten. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. WijsjedeWeg.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het onderbroken functioneren van deze website. WijsjedeWeg.nl is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door WijsjedeWeg.nl worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel WijsjedeWeg.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele informatie die daarop wordt aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door WijsjedeWeg.nl worden onderhouden wordt afgewezen.

Leveringsvoorwaarden

Copyright

Deze website © WijsjedeWeg.nl 2020-2023. Alle handelsmerken eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo's zijn eigendom van WijsjedeWeg.nl, en worden beschermd door auteursrecht en merkenrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van WijsjedeWeg.nl.

Privacy

WijsjedeWeg.nl zet zich in voor het respecteren en beschermen van uw persoonlijke privacy. Wij begrijpen dat bezoekers en gebruikers van deze website bezorgd kunnen zijn over hun privacy, en over de vertrouwelijkheid en veiligheid van enige informatie aangeleverd. Deze privacy verklaring bevestigt dat WijsjedeWeg.nl zich houdt aan de volgende privacy principes.