Blog

Vorig artikel
Volgend artikel
28 december 2021

Ben jij een Cheetah? Of juist niet...


Snel, traag, muzikaal, afgeleid…

Jij als muziekdocent ziet allerlei gedrag voorbij komen bij je leerlingen. Gedrag dat je meestal wel kunt begrijpen. Kinderen vinden iets spannend of moeilijk, of hebben hun aandacht er niet bij na een drukke schooldag. Maar soms zie je ook gedrag dat je misschien niet een-twee-drie kunt plaatsen. Dan zie je bijvoorbeeld dat een kind heel muzikaal is en echt geïnteresseerd is in muziek maken, maar ook heel chaotisch en vergeetachtig. Of een kind dat super slim is, alles meteen begrijpt, maar een super slechte concentratie heeft en elke les heel druk is. Of een kind dat juist heel timide oogt, heel weinig contact maakt, maar super snel vooruit gaat.

Bij hoogbegaafde kinderen kunnen er problemen ontstaan, doordat er verschillen zijn met leeftijdsgenoten. Niet alleen verschillen in kennis, interesses of omgaan met afspraken, maar ook verschillen in ontwikkelingstempo. Dat komt omdat hoogbegaafde kinderen zich asynchroon ontwikkelen. Hun hersenen werken op een andere manier, ze zijn anders ‘bedraad’. Daardoor zijn ze op sommige gebieden hun leeftijdsgenootjes ver vooruit, maar op andere gebieden gewoon hetzelfde. Deze a-synchroniteit kan leiden tot onbegrip, waardoor mensen onbedoeld negatieve feedback geven op het gedrag van een kind. Hierdoor kan het zelfbeeld van een kind schade oplopen. De signalen lijken op ‘sociaal-emotionele’ problematiek: teruggetrokken gedrag, faalangst, gedragsproblemen, problemen in de omgang met andere kinderen, enz. Maar als het om een hoogbegaafd kind gaat, dan kloppen de signalen van sociaal-emotionele problematiek wel, maar ligt de oorzaak meestal ergens anders! En als de oorzaak ergens anders ligt, ligt ook de oplossing ergens anders!

Het lijkt soms zo onlogisch dat een kind heel veel begrijpt en ook kan, maar bijvoorbeeld emotioneel nog zo jong is. Maar als je begrijpt dat hoogbegaafde kinderen juist door hun ontwikkelingsvoorsprong anders reageren op gewone situaties en gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld een muziekles, dan zie je ook sneller oplossingen die wél werken. 

Hoogbegaafde kinderen hebben baat bij begeleiding op maat, toegespitst op het feit dat zij hoogbegaafd zijn. Daarom is het belangrijk dat er oa bij muziek- en andere kunstdocenten veel meer bekend wordt over de kenmerken van hoogbegaafdheid. Pas als je écht begrijpt waarom een hoogbegaafd kind bepaald gedrag vertoont, kan er verbinding ontstaan tussen jou en je leerling. Dan kan een kind zich gezien en gehoord voelen en durft het zich op zijn of haar eigen wijze te uiten en te ontwikkelen. Dat is de basis van een veilig leerklimaat.

 Fb cheetah

Ben jij een Cheetah?

Dit boek, geschreven door Marianne van Zetten, is niet zomaar een boek! Het gaat over een cheetah, maar eigenlijk gaat het over veel meer… 

Tristan wordt met een vrachtwagen naar de dierentuin gebracht. Na een paar weken ligt hij lusteloos op de vloer van zijn hok. Hij wil bijna geen hap vlees meer eten. Fred en Henk, de oppassers, vragen zich af wat Tristan voor een dier is. Als het een cheetah is, kan hij 110 km per uur rennen volgens internet. “Maar deze rent toch niet?”, vraagt Fred. “Eh … Misschien is hij kapot?”, oppert hij. “Nee oen,” zegt Henk, “we moeten hem testen”.


Het boek is bedoeld voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen als steuntje in de rug. Dit boek biedt jou als ouder of begeleider de gelegenheid om met kinderen in gesprek te gaan over de uitdagingen waar zij tegenaan lopen. Het boek biedt de mogelijkheid om op luchtige wijze belangrijke thema's aan te snijden. Samen op weg om oplossingen te vinden!

Vorig artikel
Volgend artikel
Ik schrijf me in!
Ik wil graag op de hoogte blijven en tips ontvangen

GOUDEN middel

03 augustus 2023

 

wdw-stippen

Hoogbegaafden zijn niet vanzelf gemotiveerd, maar met de juiste begeleiding kun jij ze helpen.


Bij hoogbegaafden gaat muziek maken vaak niet vanzelf. Ze voelen weerstand en soms zelfs angst en paniek als ze nieuwe dingen moeten leren. En ook herhaling vinden ze niet zo leuk. 


Wanneer je een goede muziekdocent treft, met kennis over hoogbegaafdheid, kan elk hoogbegaafd kind zijn weerstand leren overwinnen.


Door de juiste begeleiding tijdens de muziekles leert een hoogbegaafd kind:

  • hoe leren werkt
  • hoe het toch kan doorzetten als het moeilijk wordt
  • en leert het kind andere talenten van zichzelf kennen dan alleen zijn cognitieve talent


En dan is muziek maken echt een GOUDEN middel!


Weet je dat je bij Wijsjedeweg docenten kunt vinden met kennis over hoogbegaafdheid?

Het woordje MAAR

19 juli 2023

 

wdw-vals

Snelle, begaafde denkers zijn niet altijd even gemakkelijk in ‘flow’ te brengen. Opgebouwde overtuigingen staan regelmatig het ‘doen’ in de weg. Je bewust zijn wat je PRECIES zegt tegen je leerling kan een wereld van verschil maken.


Stel: je leerling speelt een muziekstuk en je vindt dat er wel wat meer dynamiek in mag klinken. Je geeft aanwijzingen wat de leerling kan doen om dit te verbeteren. De tweede keer speelt je leerling het inderdaad met veel meer dynamische expressie.


Maar… je leerling speelt wel erg vals. Wat zeg jij dan?


Ik hoorde nu duidelijk dynamische verschillen, dat klonk al veel beter MAAR het was erg vals…
Ik hoorde nu duidelijk dynamische verschillen, dat klonk al veel beter EN het was vals!
Het was vals, MAAR ik hoorde nu duidelijk dynamische verschillen, dat klonk al veel beter!

Lees hier verder

Muziek is GOUD waard

19 juni 2023

 

Het gebruik van verbeeldingskracht is in de muziek erg belangrijk. De componist heeft melodieën, klankkleuren, ritmische structuren en harmonieën al in zijn hoofd tijdens het proces van creëren. Niet altijd gaaf, of ‘af’, maar er klinkt al muziek voor het oor letterlijk heeft gehoord.


Ook de speler maakt een voorstelling van de klanken van zijn instrument. Een proces van ervaring: luisteren, proberen en steeds het resultaat toetsend aan het innerlijke beeld. Een voortdurend spel van binnen naar buiten en andersom. Muziek is een geweldig middel om het innerlijk van de muzikant in al zijn intensiteit naar buiten te kunnen brengen. Elke keer weer opnieuw als een proces van eb en vloed. Het eindresultaat is vluchtig. Na vertolking is het vervlogen, en begint het hele proces opnieuw.


Voor (beginnende) hoogbegaafde muzikanten een ontdekking en soms ook een teleurstelling. Want het hoogbegaafde kind heeft vaak van nature een grote verbeeldingskracht. Maar het heeft daarmee meteen ook hoge verwachtingen, vooral van zichzelf en dat kan overweldigend zijn. Maar met zorgvuldige begeleiding en een open mind zal muziek je nooit teleurstellen. Het muzikale proces is GOUD waard!


Herkenbaar? 


Maak kennis met de wereld van de snelle denkers!

Wijsjedeweg neemt je mee in de wereld van de hoogbegaafde en hoogsensitieve muziekleerlingen. 


VROEGBOEKKORTING t/m 30 juni 2023

Schrijf je gauw in en ontvang 100 euro vroegboekkorting!

Wdw-goudwaard